Sa iyong maagang pagdating

Kung ikaw ay tulad ng milyun-milyong may-ari ng mga hayop sa mundo, mahalagang miyembro ng iyong sambahayan ang iyong alaga.Sa kasamaang-palad, apektado rin ng sakuna ang mga hayop.Maging kapasiyahan mo man ang manatili sa isang lugar o lumikas sa mas ligtas na lugar sa isang emergency, kakailanganin mong magplano nang maaga para sa iyong mga alaga.

Kung ikaw ay hindi pa nagbubuntis sa buong buhay mo, tiyak na kinakabahan ka na kung ano nga ba ang kalagayan mo.Kung lilikas ka mula sa iyong tahanan, HUWAG IIWANAN ANG IYONG MGA ALAGA!Malamang na hindi makaligtas ang mga alagang hayop nang sila lamang at sa maliit na posibilidad na makaligtas nga sila, malamang na hindi mo na sila makikita sa iyong pagbalik." PANAHON NG KOMONWELT " Ang Komonwelt ng Pilipinas (Ingles: Commonwealth of the Philippines; Kastila: Mancomunidad de Filipinas) ay ang tawag pampulitika sa Pilipinas noong 1935 hanggang 1946 kung kailan komonwelt ng Estados Unidos ang bansa. Bago ng 1935, isang pook-insular na di-komonwelt ang Pilipinas, at bago pa doon, teritoryo lamang ito ng Estados Unidos..

Leave a Reply

  1. dating online rate site web 15-Apr-2019 17:28

    Buddhist I am looking for some one that I can spend time with.

  2. Horny free and no sign up chat site 04-Aug-2019 20:10

    We have rooms for any interest: adult chat, gay chat, lesbian chat and even languages rooms where people can meet and interact with one another.

  3. christian dating site all over the world 06-Apr-2019 08:46

    To keep the conversation going, we use images, video and SMS.” A Community Built On SMS Mayvenn has sales and customer service teams interacting with hairstylists (“Mayvenns”) and customers primarily via SMS.